992TV在线午夜福利线路一

992TV在线午夜福利线路一

大便清白,口不烦渴,冷积泻也,理中汤主之。惟稍遇形役,或记诵心劳,则潮热遄发,先生复授以归脾方加栀、柴二种,热寻止,形气日充。

紫阳黑散治变蒸解利热气。 后患摇头切牙,痰盛发搐,吐出酸腐,待其吐尽,翌日先与七味白术散,次与参苓白术散,遂不复作。

若大便不实,作渴饮汤,饮食少思,肢体倦怠者,属形病俱虚,宜用地黄丸补之。后饮食停滞,腹痛大便不通,用保和丸而痛止,再煎槟榔汤送保和丸,一服而便通。

 一小儿痢后烦躁作渴,面赤脉大,按之如无,此血脱烦躁也,先用当归补血汤,又用加味异功散加升麻、当归而安。后因伤乳吐泻,面色或青或白,手足并冷,属脾气虚寒,用六君子、木香、干姜而愈。

但手足逆冷,又用六君子汤,调补元气而安。 治法宜凉宜泻,而用凉惊、利惊等丸。

余用地黄丸治之,其母稍愈。脾主黄,黄甚者脾热也,用泻黄散;淡黄者,脾虚也,用异功散。

Leave a Reply