No3985模特唐安琪新来舍友主题私房脱牛仔裤露超薄肉丝完美诱惑写真75P唐安琪秀人网

No3985模特唐安琪新来舍友主题私房脱牛仔裤露超薄肉丝完美诱惑写真75P唐安琪秀人网

小儿食滞任意餐,头温腹热便脓酸,嗳气恶食烦作渴,大安承气审宜先。气实火盛者,以龙胆泻肝汤服之。

黄疸湿热郁蒸成,遍身皆黄及目睛,阳黄色亮身多热,阴黄色暗冷如冰。痘当已结未落之时,根脚浸漏水浆,甚则过身溃烂,小水短涩,大便溏泄,此湿胜浸淫之故也,宜用五苓散分利之,湿除而痂自落矣。

若瘰历遍生颏,或至颊车,坚而不溃者,属足阳明经所发也。形小多痒者,名风历。

麻疹见形贵乎透彻,出后细密红润,则为佳美,如风寒闭塞,必有身热无汗,头疼呕恶,疹色淡红而黯之证,宜用升麻葛根汤,加苏叶,川芎,牛蒡子,因毒壅滞者,必面赤身热,谵语烦渴,疹色赤紫滞黯,宜用三黄石膏汤,又有正气虚弱,不能送毒外出者,必面色□白,身微热,精神倦怠,疹色白而不红,以人参败毒散主之。更兼烦躁口渴,频频咬牙,面色红赤,惊悸多啼,身体战栗,此是毒盛,伏郁难出,其为险证明矣,急宜随证施治,庶或从险化顺也。

生于膺上,即胸膛两旁肉高处,属肺经中府穴之下,无论左、右皆能为患。初起高肿如龟形,胖胀半背者轻;疮势横斜漫大者重。

要红色者,用黑铅九钱、水银一两、枯白矾二两、火硝三两、辰砂四钱,明雄黄三钱。溃后不宜多见脓,脓多者过耗血液难敛。

Leave a Reply