fc2日本免费共享视频

fc2日本免费共享视频

支饮胸满之「胸」字,当是「腹」字,若是胸字,无用承气汤之理,是传写之□。夫短气有微饮,当从小便去之,芩桂术甘汤主之。

下利,三部脉皆平,按之心下坚者,急下之,宜大承气汤。味酸则伤筋,筋伤则缓,名曰泄;咸则伤骨,骨伤则痿,名曰枯;枯泄相搏,名曰断「绝」〔泄〕。

悸则心受水凌,非半夏可独治,必加茯苓去水,下肾逆以安神,尤怡曰:饮气逆于胃则呕吐,滞于气则心下痞,凌于心则悸,蔽于阳则眩,半夏、生姜止呕降逆,加茯苓去其水也。 <目录>卷三\禽兽鱼虫禁忌并治第二十四紫苏煮汁饮之三升。

其斯之谓欤!尤怡曰:甘草与甘遂相反,而同用之者,盖欲其一战而留饮尽去,因相激而相成也。 <目录>卷三\呕吐哕下利病脉证并治第十七柴胡半斤黄芩三两人参三两甘草三两半夏半升生姜三两大枣十二枚右七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服。

下利脉数,内热利也,微热汗出,其邪衰矣,故令自愈。 (清凉膏)石灰四两朱经水湿成块者用水泡之,没指半许,露一宿,面上有浮起如云片者,轻轻取之,微带清水,视其多寡,对小磨香油亦如之,以顺搅成膏为度,用鸡翎搽之自愈。

(苏合香丸)方见肛门内合。以散漫于心下如盘,不必辛热之剂以发之,但用枳术以散之,得腹中耎而水自消矣。

Leave a Reply